Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

List otwarty SLD w Radomiu

dodano 2013-12-24 23:31 w kategorii: Ludzie

W ciągu ostatnich dni bardzo wiele mówi się i pisze o problemach związanych z budową nowej hali sportowej w Radomiu. Środowiska polityczne Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości prześcigają się, na przemian w atakach i obronie swoich racji. Racji, które manifestowane są jedynie wartością pieniądza.

Tym bardziej cieszy zaangażowanie społeczne radomian, których aktywna postawa jest motorem zaangażowania polityków w budowę hali sportowej. Polityczne spory są słabością tego miasta. Dlatego apelujemy do wszystkich o przezwyciężenie tej słabości: rozdrobnienia wszystkich instytucji i organizacji, które mogą walczyć o budowę nowej hali sportowej. Apelujemy, aby wszystkim tym działaniom społecznym nadać
z kolei znaczenia politycznego. Możliwą odpowiedzią jest stworzenie szerokiego partnerstwa podmiotów społecznych i prawnych, a także wykorzystanie aparatu państwa i samorządu do wzmocnienia aktywności związanej z budową hali sportowej na poziomie lokalnym.

Historia aktywności społecznej wpisuje się w historię polskiej demokracji. Radomianie nie mogą być apatyczni wobec szansy, jaką daje miastu budowa hali. Nowoczesna hala sportowa to nie tylko prestiż miasta. To również rozwój usług sektora transportowego, hotelarskiego i gastronomicznego, skupionego wokół imprez sportowych i kulturalnych, które odbywać się będą w Radomiu. To kolejny etap również w rozwoju gospodarczym miasta. To szansa, której zmarnować nie można, a coraz częściej ma się wrażenie, iż polityka weźmie górę nad zdrowym rozsądkiem, który zmierzać powinien do wzmocnienia miasta.

Wyzwaniem wszystkich nas jest przezwyciężenie, najpierw teoretyczne, a następnie praktyczne wszelkich trudności związanych z tą inwestycją. Tym bardziej, iż sukces będzie wartością świadomych obywateli w demokratycznym życiu publicznym, który na poziomie lokalnym jest nie do przecenienia. Społeczeństwo obywatelskie i jego postawa, jego oczekiwania powinny być alternatywą i uzupełnieniem politycznej aktywności partii politycznych. Jeżeli tą prawdę będziemy potrafili jako radomianie zrozumieć, odniesiemy sukces. Wspólny sukces.

Sojusz Lewicy Demokratycznej jest gotowy wspomóc inicjatywę budowy hali sportowej w Radomiu. Obiecujemy być czynnym narzędziem w tworzeniu frontu „walki o jedną sprawę”, ponieważ wierzymy,
iż jedyną drogą do kierowania życiem lokalnym, jest jego aktywne przekształcanie, a to można jedynie osiągnąć wspólnie z innymi.

 

Leszek Rejmer
przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radomiu w imieniu Zarządu SLD w Radomiu

Zenon Krawczyk
w imieniu klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

Marcin Dąbrowski
rzecznik prasowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radomiu
 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.